"Роза Іф" - ми доставляємо щастя

Ікебана "Вічний поклик" - Роза ІФ