"Роза Іф" - ми доставляємо щастя

Ікебана "Прощання" - Роза ІФ